การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 65

โปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2565

  •  ช่องทางที่ 1

โปรแกรมแบบเต็ม (ลงคร้ังแรก) eBMN-Setup-Full-6.07 คลิกที่นี่

 

  • ช่องทางที่ 2

โปรแกรมแบบเต็ม eBMN-Setup-Full-6.07 คลิกที่นี่

(ให้ลงตัว Full ในการลงครั้งแรกของปี 2565 )

คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)