รายงานข้อมูลช่วงแผนฯ 11
>> ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ� 5 อันดับแร� แยกรายอำเภ�
>> หนังสือกระทรวงมหาดไท� ที� มท 0405.6/�.6212 ลว 19 �.�. 58 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จป�. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
>> เอกสารประกอบการบรรยายฯ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 � ห้องแซฟไฟร� 113-114 อิมแพค เมืองทองธานี
>>มท 0405.6/�17 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่�
erotik seks seks video xhamster sikis porno porno izle tecavuz porno sikisme video erotik sex hikayeleri