ติดต่อเรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-1416279,02-141-6300-4 โทรสาร 02-1438920-21
(Visited 1 times, 1 visits today)