การบันทึกและประมวลผลข้อมูล

การบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

โปรแกรมบันทึกและประมวลผลฯ ปี 2562 เวอร์ชั่น 3.01

***หมายเหตุ ทุกช่องทางคือโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ปี 2562 เวอร์ชั่น 3.01 

ช่องทางที่ 1

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวเต็ม

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวอัปเดต

ช่องทางที่ 2

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวเต็ม

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวอัปเดต

ช่องทางที่ 3

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวเต็ม

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวอัปเดต

ช่องทางที่ 4

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวเต็ม

>>โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ตัวอัปเดต

 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ปี 2562

 

โปรแกรมสำหรับแก้ไขเบื้องต้นการลงโปรแกรม eBMN

Clear House 2561

ฟอนต์เพิ่มเติมสำหรับแก้ไขปัญหาไม่โชว์ข้อความให้เลือก "โหมด..." ในหน้าลงทะเบียน

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการลงโปรแกรม12-12-61

(Visited 1 times, 1 visits today)