นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผอ.กง.บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ข้อมูล จปฐ./ข้อมูล กชช. 2ค /TPMAP และการขจัดความยากจนโดยใช้ข้อมูล จปฐ.ในการชี้เป้า” แก่พัฒนากร รุ่น 116

16 เมษายน 2564 /

08:17 น.