นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้รับจ้าง)
ในการนี้ นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ร่วมพิจารณาการนำเสนอฯ ดังกล่าวด้วย

ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)