จปฐ. ปี 2563

การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

              - จังหวัด              - ตำบล

  • รายชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ

            ส่วนกลาง/ภาค        -จังหวัด       - อำเภอ            - ตำบล

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางประชาสัมพันธ์

Line@ :   ปฐ.Smart BMN
Facebook Fanpage  :   จปฐ.Smart BMN
Instagram :   จปฐ.Smart BMN
Youtube Channel :   จปฐ.Smart BMN

จังหวัด

 

ช่องทางติดต่อรับแจ้งปัญหา

Line@   จปฐ.Smart BMN
Messenger   จปฐ.Smart BMN
IG Direct Message   จปฐ.Smart BMN
E-mail   smartbmn@gmail.com
Call Center   091-9493261 , 091-9493262
(Visited 1 times, 1 visits today)