เยาวชนแสดงพลัง ร่วมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เยาวชนแสดงพลัง ร่วมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เครือข่ายอ.วังจันทร์ จังหวัดระยอง อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สุดปลื้มเยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกว่า 80% ของผู้อบรม ตรงตามเป้าหมายของกรมพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)