อบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามหลักโซเชียล ดิสแทนซิ่ง

อบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามหลักโซเชียล ดิสแทนซิ่ง

เครือข่ายภาคประชาชน อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา “ตื่นรู้ สู้ โควิด-19” ใช้หลัก โซเชียล ดิสแทนซิ่ง อบรมฯก่อนลงพื้นที่จริง จัดเก็บข้อมูล จปฐ.เร็วๆนี้