อบรมที่ไหน การ์ดก็ไม่เคยตก

จัดอบรมจปฐ.ที่ไหน ก็ยังเข้มข้นด้วยมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ โควิด-19 เครื่องมือพร้อม คนพร้อม เดินหน้าสู่การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เร็วๆนี้