ส่องความพร้อม “ชัยภูมิ” พร้อมจัดเก็บ จปฐ.

ส่องความพร้อม “ชัยภูมิ” พร้อมจัดเก็บ จปฐ.

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 7 ของประเทศ เชิญชวนพี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. พบกันเร็วๆ นี้