รักกันต้องเว้นระยะ พนมสารคามอบรมผู้ประสานงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

รักกันต้องเว้นระยะ พนมสารคามอบรมผู้ประสานงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล จปฐ ภาคตะวันออกยึดแนวทางรักษาระยะหว่าง ป้องกัน การระบาด ไวรัส-โควิด 19 ก่อนลงพื้นที่จัดเก็บจริง เร็วๆนี้