พร้อมที่สุด ก่อนลงสนามจริง

พร้อมที่สุด ก่อนลงสนามจริง

จังหวัดตราดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานระดับอำภอ ซักซ้อม ทำความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่จริง จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เร็วๆนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)