การบันทึกและประมวลผลข้อมูล

การบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

โปรแกรมบันทึกและประมวลผลฯ ปี 2561 เวอร์ชั่น 2.23

(ทั้ง 5 ช่องทางคือโปรแกรม เวอร์ชั่น 2.23 )

ช่องทางที่ 1

ช่องทางที่ 2

ช่องทางที่ 3

ช่องทางที่ 4

ช่องทางที่ 5

 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลฯ ปี 2561

 

โปรแกรมสำหรับแก้ไขเบื้องต้นการลงโปรแกรม eBMN

Clear House 2560

ฟอนต์เพิ่มเติมสำหรับแก้ไขปัญหาไม่โชว์ข้อความให้เลือก "โหมด..." ในหน้าลงทะเบียน

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการลงโปรแกรม16-01-61

 

 

 
(Visited 1 times, 1 visits today)